Masterproef – De vuile was buitenhangen

Seks is alomtegenwoordig in de huidige samenleving. Toch loopt de communicatie over relaties en seksualiteit niet altijd even gemakkelijk. Onderzoek wijst uit dat verschillende seksuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld soa’s, homoseksualiteit of masturbatie nog steeds taboe zijn voor veel jongeren.

Deze masterproef wil het rechtstreeks spreken over seksualiteit makkelijker maken en focust hierbij op jongeren tussen 15 en 18 jaar. Vanuit dit perspectief kwam een eerste prototype tot stand middels een literatuurstudie, verschillende casestudies en expertinterviews. Vervolgens werd dit prototype iteratief aangepast, op basis van verschillende testmomenten met de doelgroep.

De installatie bestaat uit een wasmachine voorzien van een multimediale display met videobeelden in de wastrommel. Aan de hand van subtiele verwijzingen naar was en wasvoorschriften communiceren videobeelden de seksuele thema’s en verlagen zo de drempel tot communicatie en interactie. Op deze manier wordt getracht de huidige relationele en seksuele vorming bij jongeren te ondersteunen en een aanvulling te bieden op het huidige lessenpakket.

  • Meer weten? Download mijn masterproef hier.
Related Projects