Research Project – Mens ken je me niet?

Mens ken je me niet is een interactieve installatie die vooroordelen op basis van uiterlijk de wereld probeert uit te helpen. Dit aan de hand van een applicatie in het format van ‘Wie is het’. Aan de hand van persoonlijke interesse vragen moet je raden welke persoon er aan de andere kant van het ‘spelbord’ zit. In onze versie van ‘Wie is het’, is het spelbord een applicatie waarvan 1 exemplaar wordt afgespeeld in de bibliotheek van Hasselt en eentje in de bibliotheek van Genk.

Bij aanvang van het spel wordt er via de webcam een foto van beide kandidaten gemaakt. De testpersonen krijgen acht willekeurige afbeeldingen te zien van verschillende type-personen. Vervolgens worden er enkele persoonlijke vragen gesteld die zij zo nauwkeurig mogelijk dienen te beantwoorden. De tegenstander beantwoordt telkens dezelfde vragen. De deelnemers kunnen elkaars antwoorden opvolgen in een chatvenster. Op basis hiervan moeten ze per vraag één foto elimineren die volgens hen het minst overeenstemt met het beeld dat men heeft van zijn tegenspeler. Het doel van het spel is dus raden met wie men een conversatie heeft.

Op het einde krijgen de testpersonen de laatst overgebleven afbeelding te zien, alsook de afbeelding die hun tegenstander heeft uitgekozen. Vervolgens wordt de realiteit onthuld. Werd er juist of fout gekozen? In hoeverre stemt het beeld dat iemand zich vormt van een persoon overeen met de werkelijkheid, als men deze persoon niet te zien krijgt? In hoeverre zijn deze antwoorden leeftijdsgebonden, en zijn de vooroordelen hierrond onterecht, of net niet?

Mapping brainstormsessie
Related Projects